วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เลขที่ 90/6 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-219-041, 055-252-546-8 โทรสาร : 055-259-410
 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ภาพข่าว
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ภาพข่าว
1 22/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 044/2567
2 22/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 043/2567
3 22/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 042/2567
4 20/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 041/2567
5 19/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 040/2567
6 18/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 039/2567
7 17/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 038/2567
8 16/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 037/2567
9 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 036/2567
10 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 035/2567
11 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 034/2567
12 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 033/2567
13 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 032/2567
14 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 030/2567
15 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 029/2567
16 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 028/2567
17 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 027/2567
18 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 026/2567
19 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 025/2567
20 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 024/2567
21 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 023/2567
22 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 021/2567
23 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 020/2567
24 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 019/2567
25 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 018/2567
26 29/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 017/2567
27 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 014/2567
28 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 013/2567
29 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 012/2567
30 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 010/2567
31 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 007/2567
32 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 173/2566
33 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 003/2567
34 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 002/2567
35 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 001/2567
36 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 172/2566
37 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 171/2566
38 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 170/2566
39 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 169/2566
40 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 168/2566
41 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 167/2566
42 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 166/2566
43 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 165/2566
44 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 164/2566
45 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 163/2566
46 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 162/2566
47 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 161/2566
48 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 160/2566
49 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 159/2566
50 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 158/2566
51 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 156/2566
52 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 157/2566
53 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 155/2566
54 16/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 145/2566
55 16/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 144/2566
56 16/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 143/2566
57 9/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 142/2566
58 9/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 141/2566
59 9/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 140/2566
60 9/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 139/2566
61 6/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 138/2566
62 6/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 137/2566
63 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 135/2566
64 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 134/2566
65 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 133/2566
66 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 132/2566
67 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 130/2566
68 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 129/2566
69 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 128/2566
70 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 127/2566
71 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 126/2566
72 11/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 125/2566
73 11/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 124/2566
74 10/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 123/2566
75 10/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 122/2566
76 10/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 120/2566
77 10/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 119/2566
78 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 116/2566
79 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 115/2566
80 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 114/2566
81 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 113/2566
82 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 111/2566
83 26/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 110/2566
84 26/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 109/2566
85 25/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 108/2566
86 24/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 107/2566
87 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 106/2566
88 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 105/2566
89 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 104/2566
90 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 103/2566
91 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 102/2566
92 15/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 101/2566
93 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 099/2566
94 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 097/2566
95 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 096/2566
96 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 095/2566
97 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 094/2566
98 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 093/2566
99 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 092/2566
100 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 091/2566
101 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 090/2566
102 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 089/2566
103 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 087/2566
104 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 086/2566
105 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 085/2566
106 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 084/2566
107 13/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 082/2566
108 11/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 081/2566
109 11/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 080/2566
110 10/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 079/2566
111 10/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 078/2566
112 10/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 076/2566
113 10/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 075/2566
114 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 074/2566
115 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 073/2566
116 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 072/2566
117 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 071/2566
118 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 070/2566
119 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 069/2566
120 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 068/2566
121 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 067/2566
122 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 066/2566
123 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 065/2566
124 29/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 064/2566
125 29/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 063/2566
126 22/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 062/2566
127 19/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 061/2566
128 19/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 060/2566
129 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 059/2566
130 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 058/2566
131 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 057/2566
132 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 056/2566
133 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 055/2566
134 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 054/2566
135 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 053/2566
136 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 052/2566
137 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 051/2566
138 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 050/2566
139 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 049/2566
140 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 048/2566
141 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 047/2566
142 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 046/2566
143 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 045/2566
144 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 044/2566
145 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 043/2566
146 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 042/2566
147 1/03/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 040/2566
148 1/03/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 039/2566
149 21/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 038/2566
150 20/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 037/2566
151 19/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 036/2566
152 19/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 035/2566
153 17/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 034/2566
154 17/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 033/2566
155 14/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 032/2566
156 14/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 031/2566
157 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 030/2566
158 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 029/2566
159 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 028/2566
160 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 027/2566
161 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 026/2566
162 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 025/2566
163 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 024/2566
164 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 023/2566
165 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 022/2566
166 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 021/2566
167 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 020/2566
168 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 019/2566
169 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 018/2566
170 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 017/2566
171 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 016/2566
172 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 015/2566
173 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 014/2566
174 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 013/2566
175 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 012/2566
176 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 011/2566
177 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 010/2566
178 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 009/2566
179 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 008/2566
180 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 007/2566
181 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 006/2566
182 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 005/2566
183 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 004/2566
184 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 003/2566
185 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 002/2566
186 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 001/2566
187 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 289
188 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 288
189 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 287
190 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 286
191 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 285
192 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 284
193 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 283
194 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 282
195 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 281
196 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 280
197 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 279
198 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 278
199 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 277
200 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 276
201 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 275
202 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 274
203 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 273
204 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 272
205 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 271
206 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 270
207 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 269
208 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 268
209 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 267
210 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 266
211 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 265
212 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 264
213 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 263
214 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 262
215 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 261
216 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 260
217 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 259-1
218 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 260
219 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 259
220 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 258
221 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 257
222 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 256
223 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 255
224 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 254
225 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 253
226 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 252
227 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 251
228 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 250
229 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 249
230 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 248
231 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 247
232 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 246
233 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 244
234 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 242
235 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 239
236 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 238
237 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 237
238 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 236
239 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 235
240 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 241
241 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 243
242 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 234
243 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 233
244 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 232
245 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 231
246 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 230
247 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 227
248 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 226
249 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 225
250 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 224
251 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 223
252 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 222
253 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 221
254 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 220
255 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 219
256 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 218
257 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 217
258 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 216
259 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 215
260 27/07/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 213
261 27/07/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 214
262 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 181
263 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 180
264 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 179
265 21/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 178
266 20/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 177
267 7/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 176
268 7/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 175
269 3/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 173
270 21/10/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 168
271 15/10/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 167
272 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 158
273 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 157
274 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 156
275 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 155
276 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 154
277 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 153
278 30/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 152
279 11/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 149
280 8/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 148
281 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 143
282 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 142
283 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 141
284 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 139
285 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 138
286 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 137
287 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 136
288 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 135
289 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 134
290 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 133
291 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 132
292 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 131
293 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 130
294 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 129
295 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 128
296 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 127
297 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 126
298 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 125
299 16/12/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 123
300 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 119
301 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 118
302 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 117
303 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 116
304 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 115
305 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 114
306 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 113
307 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 112
308 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 111
309 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 109
310 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 108
311 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 106
312 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 104
313 17/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 107
314 14/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 105
315 13/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 103
316 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 102
317 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 101
318 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 100
319 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 99
320 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 98
321 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 97
322 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 96
323 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 95
324 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 93
325 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 90
326 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 89
327 1/04/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 84
328 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 83
329 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 82
330 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 81
331 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 80
332 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 79
333 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 78
334 27/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 77
335 27/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 76
336 9/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 75
337 9/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 74
338 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 70
339 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 71
340 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 72
341 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 73
342 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 69
343 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 68
344 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 67
345 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 66
346 19/11/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 65
347 19/11/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 64
348 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 63
349 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 61
350 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 60
351 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 59
352 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 62
353 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 58
354 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57
355 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 56
356 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55
357 13/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54
358 26/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 53
359 26/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52
360 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51
361 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50
362 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 49
363 6/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 48
364 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 47
365 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 46
366 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 45
367 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 44
368 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 43
369 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42
370 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41
371 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40
372 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39
373 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38
374 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 37
375 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 36
376 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35
377 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34
378 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33
379 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32
380 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31
381 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29
382 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28
383 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27
384 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 25
385 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23
386 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22
387 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21
388 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20
389 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19
390 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18
391 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17
392 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16
393 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13
 
 
 
แนะนำวิทยาลัย
แนะนำวิทยาลัย
ข้อมูลวิทยาลัย
คุณลักษณะบัณฑิต
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
ติดต่อหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายใน
ด้านบริหารและยุทธศาสตร์
การบริหารทั่วไป
งานทรัพยากรบุคคลและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
งานยุทธศาสตร์
งานประกันคุณภาพ
งานความเสียง
ด้านวิชาการ
งานจัดการศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
งานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ
งานบริการวิชาการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
วารสารการพยาบาลสุขภาพและสาธารณสุข
ด้านกิจการนักศึกษา
ข้อมูลการกู้ยืม กยศ.
หน่วยงานบริการนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์แหล่งงาน
แหล่งกิจกรรมพิเศษ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกันอุบัติเหตุ
ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS
ระบบจองห้องออนไลน์
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ระบบทะเบียนศิษย์เก่า
คลังภาพกิจกรรม 2555 - 2557
ระบบติดตามขอเบิกเงิน
Test of English Skills
ฐานข้อมูลวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช
ระบบสารสนเทศภายนอก
ระบบสารสนเทศภายนอก
CHE QA Online
ระบบสารสนเทศ สบช.
OPEN TQF
PIEiS
Back Office สบช.
GFMIS
GFMIS Web Online
ตรวจสอบสิทธิค่ารักษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบสอบกลาง (Admissions)
ระบบสารสนเทศกฏหมายและระเบียบการคลัง
ระบบบุคลากร
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล E-Book
ระบบฝึกอบรม PIMTIS
 
 
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้
Clinicalkey for nursing
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ScienceDirect E-Journal
ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้การพยาบาล
KM ชุมชนสระแก้ว
ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล CINAHL
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ
CU-eLibrary
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมบัญชีกลาง
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลชาติตระการ
โรงพยาบาลเนินมะปราง
โรงพยาบาลบางระกำ
โรงพยาบาลวังทอง
โรงพยาบาลวัดโบสถ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 
 
เครือข่ายภาคเหนือ
เครือข่ายภาคเหนือ
วพบ.นครลำปาง
วพบ.สวรรค์ประชารักษ์
วพบ.พะเยา
วพบ.พุทธชินราช
วพบ.อุตรดิตถ์
วพบ.เชียงใหม่
วสส.พิษณุโลก
วพบ.แพร่
เครือข่ายภาคตะวันออก
เครือข่ายภาคตะวันออก
วพบ.นครราชสีมา
วพ.ศรีมหาสารคาม
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์
วพบ.ขอนแก่น
วพบ.อุดรธานี
วพบ.สุรินทร์
วสส.ขอนแก่น
วสส.อุบลราชธานี
เครือข่ายภาคกลาง 1
เครือข่ายภาคกลาง 1
วพบ.จังหวัดนนทบุรี
วพบ.กรุงเทพ
วพบ.นพรัตน์วชิระ
วพบ.ชลบุรี
วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
วสส.ชลบุรี
วทก.กาญจนาภิเษก
เครือข่ายภาคกลาง 2
เครือข่ายภาคกลาง 2
วพบ.ราชบุรี
วพบ.จักรีรัช
วพบ.สระบุรี
วพบ.พระพุทธบาท
วพบ.ชัยนาท
วพบ.สุพรรณบุรี
วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วสส.สุพรรณบุรี
เครือข่ายภาคใต้
เครือข่ายภาคใต้
วพบ.สงขลา
วพบ.สุราษฎร์ธานี
วพบ.นครศรีธรรมราช
วพบ.ตรัง
วพบ.ยะลา
วสส.ตรัง
วสส.ยะลา
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช © 2015 Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj