วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เลขที่ 90/6 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-219-041, 055-252-546-8 โทรสาร : 055-259-410
 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ภาพข่าว
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ภาพข่าว
1 19/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 103/2567
2 19/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 102/2567
3 19/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 101/2567
4 19/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 100/2567
5 19/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 099/2567
6 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 098/2567
7 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 097/2567
8 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 096/2567
9 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 095/2567
10 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 094/2567
11 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 094/2567
12 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 093/2567
13 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 092/2567
14 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 091/2567
15 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 090/2567
16 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 089/2567
17 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 088/2567
18 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 087/2567
19 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 086/2567
20 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 085/2567
21 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 084/2567
22 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 083/2567
23 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 082/2567
24 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 081/2567
25 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 080/2567
26 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 079/2567
27 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 078/2567
28 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 077/2567
29 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 076/2567
30 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 075/2567
31 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 074/2567
32 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 073-1/2567
33 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 073/2567
34 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 072/2567
35 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 071/2567
36 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 070/2567
37 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 069/2567
38 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 068/2567
39 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 067/2567
40 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 066/2567
41 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 065/2567
42 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 064/2567
43 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 063/2567
44 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 062/2567
45 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 061/2567
46 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 060/2567
47 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 059/2567
48 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 058/2567
49 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 057/2567
50 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 056/2567
51 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 055/2567
52 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 054/2567
53 13/06/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 053/2567
54 20/03/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 052/2567
55 20/03/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 051/2567
56 20/03/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 050/2567
57 20/03/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 049/2567
58 1/03/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 048/2567
59 1/03/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 047/2567
60 1/03/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 046/2567
61 1/03/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 045/2567
62 22/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 044/2567
63 22/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 043/2567
64 22/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 042/2567
65 20/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 041/2567
66 19/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 040/2567
67 18/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 039/2567
68 17/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 038/2567
69 16/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 037/2567
70 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 036/2567
71 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 035/2567
72 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 034/2567
73 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 033/2567
74 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 032/2567
75 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 030/2567
76 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 029/2567
77 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 028/2567
78 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 027/2567
79 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 026/2567
80 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 025/2567
81 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 024/2567
82 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 023/2567
83 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 021/2567
84 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 020/2567
85 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 019/2567
86 15/02/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 018/2567
87 29/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 017/2567
88 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 014/2567
89 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 013/2567
90 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 012/2567
91 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 010/2567
92 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 007/2567
93 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 173/2566
94 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 003/2567
95 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 002/2567
96 17/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 001/2567
97 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 172/2566
98 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 171/2566
99 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 170/2566
100 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 169/2566
101 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 168/2566
102 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 167/2566
103 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 166/2566
104 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 165/2566
105 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 164/2566
106 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 163/2566
107 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 162/2566
108 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 161/2566
109 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 160/2566
110 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 159/2566
111 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 158/2566
112 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 156/2566
113 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 157/2566
114 12/01/2567 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 155/2566
115 16/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 145/2566
116 16/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 144/2566
117 16/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 143/2566
118 9/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 142/2566
119 9/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 141/2566
120 9/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 140/2566
121 9/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 139/2566
122 6/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 138/2566
123 6/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 137/2566
124 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 135/2566
125 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 134/2566
126 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 133/2566
127 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 132/2566
128 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 130/2566
129 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 129/2566
130 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 128/2566
131 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 127/2566
132 1/11/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 126/2566
133 11/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 125/2566
134 11/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 124/2566
135 10/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 123/2566
136 10/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 122/2566
137 10/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 120/2566
138 10/10/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 119/2566
139 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 116/2566
140 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 115/2566
141 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 114/2566
142 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 113/2566
143 9/09/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 111/2566
144 26/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 110/2566
145 26/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 109/2566
146 25/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 108/2566
147 24/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 107/2566
148 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 106/2566
149 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 105/2566
150 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 104/2566
151 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 103/2566
152 22/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 102/2566
153 15/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 101/2566
154 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 099/2566
155 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 097/2566
156 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 096/2566
157 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 095/2566
158 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 094/2566
159 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 093/2566
160 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 092/2566
161 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 091/2566
162 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 090/2566
163 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 089/2566
164 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 087/2566
165 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 086/2566
166 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 085/2566
167 11/08/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 084/2566
168 13/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 082/2566
169 11/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 081/2566
170 11/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 080/2566
171 10/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 079/2566
172 10/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 078/2566
173 10/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 076/2566
174 10/07/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 075/2566
175 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 074/2566
176 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 073/2566
177 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 072/2566
178 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 071/2566
179 20/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 070/2566
180 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 069/2566
181 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 068/2566
182 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 067/2566
183 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 066/2566
184 13/06/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 065/2566
185 29/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 064/2566
186 29/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 063/2566
187 22/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 062/2566
188 19/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 061/2566
189 19/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 060/2566
190 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 059/2566
191 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 058/2566
192 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 057/2566
193 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 056/2566
194 16/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 055/2566
195 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 054/2566
196 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 053/2566
197 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 052/2566
198 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 051/2566
199 2/05/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 050/2566
200 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 049/2566
201 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 048/2566
202 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 047/2566
203 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 046/2566
204 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 045/2566
205 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 044/2566
206 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 043/2566
207 18/04/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 042/2566
208 1/03/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 040/2566
209 1/03/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 039/2566
210 21/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 038/2566
211 20/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 037/2566
212 19/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 036/2566
213 19/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 035/2566
214 17/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 034/2566
215 17/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 033/2566
216 14/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 032/2566
217 14/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 031/2566
218 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 030/2566
219 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 029/2566
220 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 028/2566
221 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 027/2566
222 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 026/2566
223 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 025/2566
224 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 024/2566
225 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 023/2566
226 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 022/2566
227 9/02/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 021/2566
228 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 020/2566
229 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 019/2566
230 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 018/2566
231 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 017/2566
232 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 016/2566
233 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 015/2566
234 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 014/2566
235 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 013/2566
236 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 012/2566
237 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 011/2566
238 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 010/2566
239 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 009/2566
240 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 008/2566
241 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 007/2566
242 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 006/2566
243 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 005/2566
244 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 004/2566
245 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 003/2566
246 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 002/2566
247 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 001/2566
248 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 289
249 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 288
250 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 287
251 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 286
252 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 285
253 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 284
254 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 283
255 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 282
256 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 281
257 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 280
258 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 279
259 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 278
260 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 277
261 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 276
262 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 275
263 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 274
264 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 273
265 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 272
266 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 271
267 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 270
268 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 269
269 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 268
270 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 267
271 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 266
272 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 265
273 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 264
274 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 263
275 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 262
276 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 261
277 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 260
278 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 259-1
279 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 260
280 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 259
281 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 258
282 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 257
283 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 256
284 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 255
285 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 254
286 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 253
287 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 252
288 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 251
289 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 250
290 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 249
291 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 248
292 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 247
293 26/01/2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 246
294 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 244
295 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 242
296 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 239
297 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 238
298 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 237
299 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 236
300 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 235
301 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 241
302 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 243
303 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 234
304 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 233
305 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 232
306 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 231
307 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 230
308 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 227
309 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 226
310 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 225
311 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 224
312 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 223
313 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 222
314 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 221
315 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 220
316 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 219
317 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 218
318 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 217
319 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 216
320 7/10/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 215
321 27/07/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 213
322 27/07/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 214
323 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 181
324 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 180
325 18/01/2565 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 179
326 21/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 178
327 20/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 177
328 7/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 176
329 7/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 175
330 3/12/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 173
331 21/10/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 168
332 15/10/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 167
333 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 158
334 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 157
335 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 156
336 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 155
337 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 154
338 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 153
339 30/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 152
340 11/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 149
341 8/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 148
342 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 143
343 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 142
344 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 141
345 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 139
346 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 138
347 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 137
348 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 136
349 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 135
350 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 134
351 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 133
352 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 132
353 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 131
354 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 130
355 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 129
356 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 128
357 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 127
358 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 126
359 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 125
360 16/12/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 123
361 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 119
362 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 118
363 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 117
364 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 116
365 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 115
366 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 114
367 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 113
368 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 112
369 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 111
370 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 109
371 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 108
372 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 106
373 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 104
374 17/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 107
375 14/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 105
376 13/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 103
377 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 102
378 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 101
379 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 100
380 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 99
381 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 98
382 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 97
383 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 96
384 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 95
385 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 93
386 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 90
387 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 89
388 1/04/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 84
389 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 83
390 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 82
391 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 81
392 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 80
393 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 79
394 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 78
395 27/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 77
396 27/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 76
397 9/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 75
398 9/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 74
399 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 70
400 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 71
401 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 72
402 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 73
403 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 69
404 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 68
405 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 67
406 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 66
407 19/11/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 65
408 19/11/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 64
409 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 63
410 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 61
411 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 60
412 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 59
413 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 62
414 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 58
415 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57
416 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 56
417 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55
418 13/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54
419 26/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 53
420 26/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52
421 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51
422 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50
423 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 49
424 6/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 48
425 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 47
426 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 46
427 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 45
428 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 44
429 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 43
430 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42
431 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41
432 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40
433 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39
434 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38
435 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 37
436 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 36
437 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35
438 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34
439 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33
440 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32
441 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31
442 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29
443 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28
444 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27
445 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 25
446 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23
447 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22
448 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21
449 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20
450 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19
451 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18
452 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17
453 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16
454 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13
 
 
 
แนะนำวิทยาลัย
แนะนำวิทยาลัย
ข้อมูลวิทยาลัย
คุณลักษณะบัณฑิต
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหาร
ติดต่อหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายใน
ด้านบริหารและยุทธศาสตร์
การบริหารทั่วไป
งานทรัพยากรบุคคลและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
งานยุทธศาสตร์
งานประกันคุณภาพ
งานความเสียง
ด้านวิชาการ
งานจัดการศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
งานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ
งานบริการวิชาการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
วารสารการพยาบาลสุขภาพและสาธารณสุข
ด้านกิจการนักศึกษา
ข้อมูลการกู้ยืม กยศ.
หน่วยงานบริการนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์แหล่งงาน
แหล่งกิจกรรมพิเศษ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกันอุบัติเหตุ
ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS
ระบบจองห้องออนไลน์
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ระบบทะเบียนศิษย์เก่า
ระบบติดตามขอเบิกเงิน
Test of English Skills
ระบบสารสนเทศภายนอก
ระบบสารสนเทศภายนอก
CHE QA Online
ระบบสารสนเทศ สบช.
OPEN TQF
PIEiS
Back Office สบช.
GFMIS
GFMIS Web Online
ตรวจสอบสิทธิค่ารักษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบสอบกลาง (Admissions)
ระบบสารสนเทศกฏหมายและระเบียบการคลัง
ระบบบุคลากร
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล E-Book
ระบบฝึกอบรม PIMTIS
 
 
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้
Clinicalkey for nursing
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ScienceDirect E-Journal
ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้การพยาบาล
KM ชุมชนสระแก้ว
ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล CINAHL
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ
CU-eLibrary
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมบัญชีกลาง
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลชาติตระการ
โรงพยาบาลเนินมะปราง
โรงพยาบาลบางระกำ
โรงพยาบาลวังทอง
โรงพยาบาลวัดโบสถ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 
 
เครือข่ายภาคเหนือ
เครือข่ายภาคเหนือ
วพบ.นครลำปาง
วพบ.สวรรค์ประชารักษ์
วพบ.พะเยา
วพบ.พุทธชินราช
วพบ.อุตรดิตถ์
วพบ.เชียงใหม่
วสส.พิษณุโลก
วพบ.แพร่
เครือข่ายภาคตะวันออก
เครือข่ายภาคตะวันออก
วพบ.นครราชสีมา
วพ.ศรีมหาสารคาม
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์
วพบ.ขอนแก่น
วพบ.อุดรธานี
วพบ.สุรินทร์
วสส.ขอนแก่น
วสส.อุบลราชธานี
เครือข่ายภาคกลาง 1
เครือข่ายภาคกลาง 1
วพบ.จังหวัดนนทบุรี
วพบ.กรุงเทพ
วพบ.นพรัตน์วชิระ
วพบ.ชลบุรี
วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
วสส.ชลบุรี
วทก.กาญจนาภิเษก
เครือข่ายภาคกลาง 2
เครือข่ายภาคกลาง 2
วพบ.ราชบุรี
วพบ.จักรีรัช
วพบ.สระบุรี
วพบ.พระพุทธบาท
วพบ.ชัยนาท
วพบ.สุพรรณบุรี
วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วสส.สุพรรณบุรี
เครือข่ายภาคใต้
เครือข่ายภาคใต้
วพบ.สงขลา
วพบ.สุราษฎร์ธานี
วพบ.นครศรีธรรมราช
วพบ.ตรัง
วพบ.ยะลา
วสส.ตรัง
วสส.ยะลา
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช © 2015 Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj