วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เลขที่ 90/6 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-219-041, 055-252-546-8 โทรสาร : 055-259-410
 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
   
 
 
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ภาพข่าว
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ ภาพข่าว
1 15/10/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 167
2 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 158
3 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 157
4 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 156
5 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 155
6 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 154
7 9/08/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 153
8 30/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 152
9 11/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 149
10 8/06/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 148
11 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 143
12 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 142
13 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 141
14 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 139
15 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 138
16 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 137
17 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 136
18 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 135
19 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 134
20 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 133
21 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 132
22 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 131
23 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 130
24 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 129
25 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 128
26 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 127
27 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 126
28 25/03/2564 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 125
29 16/12/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 123
30 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 119
31 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 118
32 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 117
33 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 116
34 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 115
35 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 114
36 5/11/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 113
37 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 112
38 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 111
39 22/10/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 109
40 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 108
41 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 106
42 18/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 104
43 17/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 107
44 14/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 105
45 13/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 103
46 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 102
47 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 101
48 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 100
49 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 99
50 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 98
51 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 97
52 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 96
53 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 95
54 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 93
55 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 90
56 5/08/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 89
57 1/04/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 84
58 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 83
59 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 82
60 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 81
61 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 80
62 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 79
63 6/03/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 78
64 27/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 77
65 27/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 76
66 9/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 75
67 9/01/2563 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 74
68 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 70
69 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 71
70 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 72
71 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 73
72 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 69
73 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 68
74 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 67
75 9/12/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 66
76 19/11/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 65
77 19/11/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 64
78 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 63
79 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 61
80 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 60
81 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 59
82 29/10/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 62
83 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 58
84 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57
85 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 56
86 16/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55
87 13/09/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54
88 26/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 53
89 26/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52
90 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51
91 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50
92 13/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 49
93 6/08/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 48
94 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 47
95 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 46
96 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 45
97 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 44
98 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 43
99 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42
100 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41
101 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40
102 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39
103 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38
104 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 37
105 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 36
106 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35
107 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34
108 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33
109 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32
110 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31
111 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29
112 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28
113 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27
114 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 25
115 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23
116 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22
117 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21
118 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20
119 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19
120 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18
121 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17
122 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16
123 30/07/2562 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13
 
 
 
แนะนำวิทยาลัย
แนะนำวิทยาลัย
ข้อมูลวิทยาลัย
คุณลักษณะบัณฑิต
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
ติดต่อหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายใน
กลุ่มงานอำนวยการ
การบริหารทั่วไป
งานทรัพยากรบุคคลและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
งานยุทธศาสตร์
งานประกันคุณภาพ
แสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก
กลุ่มงานวิชาการ
งานจัดการศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษา
ข้อมูลการกู้ยืม กยศ.
งานกิจการนักศึกษา
งานบริหารหลักสูตร
หน่วยงานบริการนักศึกษา
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
งานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ
งานบริการวิชาการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS
ระบบจองห้องออนไลน์
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ระบบทะเบียนศิษย์เก่า
คลังภาพกิจกรรม 2555 - 2557
ระบบติดตามขอเบิกเงิน
Test of English Skills
ฐานข้อมูลวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช
ระบบสารสนเทศภายนอก
ระบบสารสนเทศภายนอก
CHE QA Online
ระบบสารสนเทศ สบช.
OPEN TQF
PIEiS
Back Office สบช.
GFMIS
GFMIS Web Online
ตรวจสอบสิทธิค่ารักษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบสอบกลาง (Admissions)
ระบบสารสนเทศกฏหมายและระเบียบการคลัง
ฐานข้อมูล CINAHL
วิดีโอสาธิตการใช้งานฐานข้อมูล CINAHL
ระบบบุคลากร
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล E-Book
ระบบฝึกอบรม PIMTIS
 
 
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้
Clinicalkey for nursing
New E-Learning
ห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ScienceDirect E-Journal
ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้การพยาบาล
KM ชุมชนสระแก้ว
ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล CINAHL
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล CINAHL จากภายนอก
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล E-Book
CU-eLibrary
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล E-Book
ฐานข้อมูลทางการพยาบาล E-Book
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สภาการพยาบาล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมบัญชีกลาง
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลแหล่งฝึก
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลชาติตระการ
โรงพยาบาลเนินมะปราง
โรงพยาบาลบางระกำ
โรงพยาบาลวังทอง
โรงพยาบาลวัดโบสถ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 
 
เครือข่ายภาคเหนือ
เครือข่ายภาคเหนือ
วพบ.นครลำปาง
วพบ.สวรรค์ประชารักษ์
วพบ.พะเยา
วพบ.พุทธชินราช
วพบ.อุตรดิตถ์
วพบ.เชียงใหม่
วสส.พิษณุโลก
เครือข่ายภาคตะวันออก
เครือข่ายภาคตะวันออก
วพบ.นครราชสีมา
วพ.ศรีมหาสารคาม
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์
วพบ.ขอนแก่น
วพบ.อุดรธานี
วพบ.สุรินทร์
วสส.ขอนแก่น
วสส.อุบลราชธานี
เครือข่ายภาคกลาง 1
เครือข่ายภาคกลาง 1
วพบ.จังหวัดนนทบุรี
วพบ.กรุงเทพ
วพบ.นพรัตน์วชิระ
วพบ.ชลบุรี
วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
วสส.ชลบุรี
วทก.กาญจนาภิเษก
เครือข่ายภาคกลาง 2
เครือข่ายภาคกลาง 2
วพบ.ราชบุรี
วพบ.จักรีรัช
วพบ.สระบุรี
วพบ.พระพุทธบาท
วพบ.ชัยนาท
วพบ.สุพรรณบุรี
วพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
วสส.สุพรรณบุรี
เครือข่ายภาคใต้
เครือข่ายภาคใต้
วพบ.สงขลา
วพบ.สุราษฎร์ธานี
วพบ.นครศรีธรรมราช
วพบ.ตรัง
วพบ.ยะลา
วสส.ตรัง
วสส.ยะลา
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช © 2015 Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj