สิ่งสำคัญของการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สื่อโสตฯ ห้องเรียน เครื่องพิมพ์ โปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

 
 

ท่านได้รับทราบข้อมูลแล้วโปรดคลิกที่นี่เพื่อดำเนินการแจ้งซ่อม